NÄRA & DJUPA

RELATIONER

LUCUMA behåller sin öppenhet genom att utveckla ett företag baserat på nära och långsiktiga relationer. Vi vet exakt var våra plagg tillverkas. Vi använder inte agenter eller outsourcing. Vi tar ansvar för hela tillverkningskedjan.

 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Det är vårt ansvar att se till att alla som arbetar med en LUCUMA-produkt gör det på en rättvis, säker, icke-diskriminerande och utvecklande arbetsplats.

Mänskliga rättigheter är alltid närvarande som ett lager i vår affärsmodell, vårt beslutsfattande och hur vi skapar och delar värderingar. LUCUMA söker ständigt efter dialog och förbättringar.

Detta förklarar varför vi arbetar direkt med hantverkare i Peru, så att deras rättigheter respekteras och så att vi kan uppfylla deras krav.

HÅLLBARHET

Lucuma har ett stort engagemang i hållbarhet. Därför bestämde vi oss för att starta vår resa med produkter av ull som är ett av de mest miljövänliga materialen.

Vi är engagerade i att bevara traditionella vävtekniker vilket skapar utökade arbetsmöjligheter för kvinnor. På så vis stärks möjligheter för att uppnå jämställda villkor, genom att sömmerskornas ekonomiska tillväxt och stabilitet förbättras.

Vi är även medvetna om klimatförändringar, föroreningar och andra miljöfaktorer som kan skada människors hälsa, försörjning och liv. Vi bevakar därför noggrant alla våra processer.

Vi tillverkar dina kläder i liten skala och på ett hållbart sätt.